TƯ DUY LÀ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH CHÚNG TA THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI.

Tư duy tích cực sẽ giúp ta hành động đi theo hướng thay đổi, và phát triển từng ngày.
Tư duy tiêu cực sẽ “ăn mòn” cảm hứng, nhiệt huyết và làm bạn trì hoãn mỗi ngày.
Vì vậy chỉ có tư duy tích cực mới dẫn chúng ta đến với con đường thành công và hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0941 103 777