THƯỚC ĐO CHÍNH XÁC CỦA SỰ GIÀU CÓ LÀ TỔNG TÀI SẢN, CHỨ KHÔNG PHẢI THU NHẬP TỪ VIỆC LÀM.

Tổng tài sản là giá trị tài chính của mọi thứ mà bạn đang sở hữu. Để xác định tổng tài sản, bạn hãy cộng giá trị tất cả những tài sản mà bạn có bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư như bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, giá trị hiện tại của doanh nghiệp ( nếu có ), giá trị của ngôi nhà mà bạn đang ở nếu bạn là chủ sở hữu, rồi sau đó trừ đi toàn bộ các khoản nợ của bạn.
Tổng tài sản là thước đo tuyệt đối và chính xác nhất của sự giàu có, bởi vì nếu cần, những gì bạn sở hữu có thể được quy đổi thành tiền mặt.
Người giàu hiểu rõ sự khác biệt khổng lồ giữa thu nhập từ việc làm và tổng tài sản. Thu nhập từ việc làm là yếu tố quan trọng, nhưng chỉ là một trong bốn yếu tố làm nên tổng tài sản của bạn. Bốn yếu tố đó là: Thu nhập – Tiền tiết kiệm – Các khản đầu tư – Sự đơn giản hóa.
Hãy lên kế hoạch kiểm soát từng đồng trong tổng tài sản của bạn. Nếu làm được như thế, bạn sẽ phát hiện ra mình đang ngày càng giàu lên. Tại sao? Bỏi vì bạn sẽ theo dõi được tổng tài sản của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0941 103 777